Kontakt

Siedziba: 89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 27

Adres korespondencyjny : 89-600 Chojnice, ul. Strzelecka 68

Telefon: 692091977

Email: smkchojnice@wp.pl