REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE BILETÓW
za pośrednictwem strony internetowej Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

§1 Rezerwacja on-line

1. Rezerwacje biletów prowadzi Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, ul. Strzelecka 68, 89-600 Chojnice.
2. Umowa rezerwacji pomiędzy Rezerwującym, a Stowarzyszeniem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.smkchojnice.pl:
a) wypełnienia danych Rezerwującego,
b) złożenia przez Rezerwującego rezerwacji on-line,
c) uiszczenia przez Rezerwującego zapłaty za rezerwację przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
d) otrzymania przez Stowarzyszenie potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
3. Dokonanie rezerwacji w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
4. Przy rezerwacji, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego
i karty płatniczej.
5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Stowarzyszenia w ciągu 48 godzin od momentu rezerwacji, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
6. Płatność za bilety zakupione za pośrednictwem rezerwacji online odbywa się za pośrednictwem systemów płatności Przelewy24 (PayPro S.A), którego odrębny regulamin jest dostępny na stronie przelewy24.pl oraz w momencie wyboru metody płatności.
8. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. system rezerwacji biletów i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Rezerwujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
10. Stowarzyszenie może wystawić rachunek za dokonaną rezerwację, odbiór rachunku przed odebraniem biletu na przejazd specjalny.
11. W systemie rezerwacji on-line można kupić bilety normalne i ulgowe.
12. Osoby, które zakupiły w systemie rezerwacji on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki podczas kontroli biletów w trakcie przejazdu specjalnego.
13. Rezerwujący drukuje blankiet rezerwacji i musi go okazać przy odbiorze biletów u obsługi przejazdu.
14. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość zakończenia rezerwacji online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
15. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych formularzu zamówienia.

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy przejazd specjalny nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Stowarzyszenia , Stowarzyszenie będzie anulować rezerwacje oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
2. Anulowanie rezerwacji, w przypadku rezygnacji Rezerwującego, może nastąpić maksymalnie trzy dni przed odbyciem się przejazdu specjalnego, na który została dokonana rezerwacja.
3. Rezerwacje niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
4. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu rezerwacji, na wskazane adresy mailowe: smkchojnice@wp.pl

§3 Ochrona danych Rezerwującego

1. Poprzez rejestrację w systemie rezerwacji on-line wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych Rezerwującego w celu realizacji rezerwacji, niezbędnego kontaktu z Kupującym, oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu rezerwacji biletów.
2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

§4 Postanowienia końcowe

1. Rezerwacje za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia nie mogą być kopiowane, przerabiane i skanowane.
2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest rezerwacja.
5. Wszystkie informacje na temat przejazdu, cennika zostały opublikowane zostały na stronie www.smkchojnice.pl
7. Niniejszy Regulamin rezerwacji on-line dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia.